Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Estructura metàl·lica sense soldadura i cargolada.

Extracte de lentrada test.

Estructura metàl·lica sense soldadura

L’estructura metàl·lica sense soldadura és una tècnica constructiva cada vegada més utilitzada en els processos del metall, ja que permet més rapidesa i flexibilitat en la producció d’estructures metàl·liques. Aquest procés consisteix a unir les peces mitjançant elements de fixació com a unions, en lloc d’utilitzar tècniques de soldadura metàl·lica.

En aquest article repassarem els avantatges que ofereix aquest sistema estructural i com facilita el desenvolupament d’una àmplia gamma de treballs metàl·lics sense necessitat de soldadura, com ara marcs i cobertes, entreplantes i murs, estructures de suport temporal i escales, entre d’altres aplicacions.

Avantatges d’una estructura metàl·lica sense soldadura

L’ús d’una estructura metàl·lica sense soldadura ofereix nombrosos avantatges per a la construcció d’estructures metàl·liques. És un procés ràpid, econòmic i segur amb una àmplia gamma d’aplicacions.

Velocitat: A diferència de la soldadura, que és un procés que requereix habilitat, temps i organització, l’assemblatge de peces mitjançant cargols i perns és un procés de ràpida execució que no requereix preparació prèvia ni molta habilitat. Això pot accelerar el procés de producció de tancaments i altres estructures metàl·liques.

Seguretat: Aquest tipus d’estructura no requereix l’ús de material de soldadura, productes de neteja i altres dissolvents que poden ser perjudicials per a la salut, ni l’ús d’eines de massillament i esmolat, que poden generar partícules de pols.

Flexibilitat: L’ús de cargols i perns permet una àmplia gamma de configuracions estructurals, ja sigui en la relació d’alçada, profunditat i amplada de determinats elements o en el risc de poder desmuntar l’estructura per modificar-la o traslladar-la.

Cost: La baixa inversió requerida en materials, rapidesa d’execució i reutilització d’estructures són factors que fan que aquest tipus de construcció sigui més econòmica que altres sistemes constructius tradicionals.

Aplicacions d’una estructura metàl·lica sense soldadura

L’estructura metàl·lica sense soldadura té un ampli i variat ventall d’aplicacions. Entre elles, podem esmentar les següents:

És una solució ideal per al desenvolupament de magatzems, oficines, fàbriques, habitatges plurifamiliars, tallers, complexos esportius i altres tipus d’entorns comercials, industrials i domèstics.

Aquest tipus destructura és molt recomanable per al suport de façanes dedificis, cobertes, balcons o marquesines. No requereix soldadures i permet el muntatge i el desmuntatge en un curt període de temps.

En conclusió, l’estructura metàl·lica sense soldadura és un procés que, gràcies a la seva rapidesa i baix cost, ofereix nombrosos avantatges i aplicacions a la construcció i obra civil. La seva facilitat de muntatge i flexibilitat permeten el disseny i la construcció d’una gran varietat de productes i, en no requerir soldadura, és una tècnica segura i neta.

10 Marquesina a
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products