Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Avantatges d'una estructura metàl·lica feta amb StarModul

Els avantatges d’una estructura metàl·lica són evidents però gràcies al sistema StarModul podem millorar tots aquests beneficis a l’hora de construir estructures metàl·liques. Gràcies a la seva estructura lleugera, l’absència de soldadures, l’esquadrat automàtic, els talls a 90 graus i la rendibilitat, el sistema StarModul és la solució perfecta per a qualsevol projecte de construcció. El producte patentat garanteix que els usuaris estan invertint en el millor sistema que existeix, amb tots els seus components provats i homologats. Per tant, quan busqui una solució de muntatge, aposti pel sistema StarModul.

Temps de muntatge

Amb les unions cargolades StarModul no necessitem soladura. Reduïm temps de muntatge fins a un 60% comparats al steel framing o estructures tradicionals.

Reducció de costos

En prescindir de la soldadura, només cargolant, reduïm tot el cost del projecte. En reduir la mà d’obra, aconseguim un preu per m2 molt competitiu.

Combinacions infintes

Aconseguim qualsevol tipus de disseny sense cap limitació en disposar de més de 100 unions metàl·liques cargolades per a diferents mides de perfils.

Sistema Patentat

El nostre sistema està patentat i està basat en una sèrie de peces que permet a particulars i professionals construir estructures metàl·liques de manera senzilla.

Els principals avantatges del muntatge d'estructures metàl·liques amb les nostres unions cargolades

Nou sistema Constructiu del segle XXI

Perquè compleix tots els cànons d'eficiència quant a cost, rapidesa, racionalitat, sostenibilitat, senzillesa, idoneïtat estructural i eficiència que es demanen en aquests temps actuals.

Muntatge cargolat, sense necessitat de soldadura

Un matís més que important a l'hora de fer una instal·lació, ja que els mitjans tècnics, eines i coneixements es redueixen a la més mínima expressió. Això també minimitza els riscos derivats de l'ús del foc i l'electricitat, especialment en llocs amb humitat o risc d'incendi.

Reciclable per la seva propietat desmuntable

En tractar-se d'un sistema cargolat permet la seva reutilització o adaptació en tot o part. També té la característica sostenible per la reciclabilitat del metall que el forma.

Infinites de possibilitats per a estructures de qualsevol tipus

Armar estructures metàl·liques rígides, amb nusos que permeten angles diversos, possibilita construir gairebé qualsevol element estructural que la ment concebi, per a usos diferents i molt dispars, amb el denominador comú de la nostra tecnologia.

Alta compatibilitat

Compatible amb els perfils estàndard del mercat que s'ajustin a les dimensions de referència i vàlid per a qualsevol secció. Compatibilitat amb tub metàl·lic, alumini, grey, HUB, inoxidable…

Sistema d'estructura forta, consistent i lleugera

Aquestes característiques fan de les nostres estructures la millor solució per al muntatge sobre estructures febles o antigues que no poden ser sobrecarregades. Per exemple per a tancaments a terrasses, reparació de cobertes, etc.

Fonamentació lleugera pel seu baix pes i consegüent pressió sobre el terreny.

En cas de casetes, magatzems, graners, oficines, etc. La fonamentació que cal és mínima. Generalment, consisteix en una petita llosa o sabata correguda lleugerament armada i de poca secció. Cosa que abarateix i simplifica molt el muntatge.

Producte únic, patentat i amb marcatge CE

Gràcies al certificat Auto-muntatge Do It Yourself dóna la possibilitat d'augmentar el projecte fàcilment sense ser desmuntat Una característica important és la possibilitat de variar el disseny del projecte, durant o després d'haver acabat, en forma o dimensions, d'una manera senzilla i barata.

Esquadrat automàtic

No cal escairar les peces a unir. La rigidesa i precisió de les nostres unions "condueixen" les peces a l'angle precís, una operació que, en altres sistemes, necessita dues persones, eines i molta habilitat.

Tall de tub a 90º

No cal tallar els tubs a 45 º o qualsevol altre angle del recte. Les nostres peces “s'encarreguen” de formar els angles precisos.

No cal fer una preparació prèvia al taller

No cal fer un pre muntatge o mecanitzat al taller... Els components es traslladen i ensamblen directament al lloc de destinació.

Pot ser realitzat per personal no qualificat

El muntatge pot ser realitzat per qualsevol persona, encara que no tingui tots els coneixements previs o les habilitats tècniques en aquest o altres sectors. Només cal seguir el pla i un mínim de sentit comú.

No cal llum elèctrica, ja que es pot muntar amb eines manuals

Per instal·lar dues claus fixes, o si es prefereix un angle o carraca per a qualsevol instal·lació.

Muntatge sense grues, ràpid, senzill i net

No trobareu cap altre sistema més senzill i ràpid, no existeix! ... Tampoc n'hi ha cap altre que "embruti" menys el lloc de muntatge, atesa la seva escassa exigència de mitjans o prestacions de pre muntatge i muntatge.

Muntatge amb marge de la distància entre tubs.

Les nostres peces són capaces d'absorbir diversos mil·límetres de tolerància per extrem de connexió, per la qual cosa els tubs no requereixen una precisió mil·limètrica a la seva cort.

Sistema de muntatge, construcció en sec

En no necessitar aigua per a la "construcció" amb el nostre sistema, les necessitats de logística, infraestructura i neteja de l'obra es redueixen a alguna cosa anecdòtica.

Sistema econòmic

No trobareu cap altre sistema o similar quant a cost, fiabilitat, durabilitat i idoneïtat constructiva. Tant pel preu dels materials com per la baixa incidència de la mà d'obra.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products