Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Preguntes Freqüents - Estructures Metàl·liques Starmodul

L’innovador i guardonat sistema Starmodul és un sistema de construcció modular amb un gran èxit entre empreses de tota mena. Però què és exactament Starmodul ? Quin tipus de sistema ofereix? Coneix les respostes a les preguntes més freqüents sobre el sistema Starmodul per a estructures metàl·liques .

Starmodul és una empresa fabricant d’unions cargolades per a la construcció d’estructures metàl·liques. Aquestes estructures són desmuntables i es componen de peces cargolades i galvanitzades. Ja sigui pel treball industrial o pel projecte particular, el sistema permet la construcció d’estructures de materials lleugers sense necessitat de soldadura.

Starmodul és una empresa fabricant d’unions metàl·liques per a la construcció d’estructures metàl·liques. Aquestes estructures són desmuntables i es componen de peces cargolades i galvanitzades. Ja sigui pel treball industrial o pel projecte particular, el sistema permet la construcció d’estructures de materials lleugers sense necessitat de soldadura.

El nostre sistema no té pràcticament cap limitació pel que fa al disseny. Precisament és un punt fort del nostre sistema, la construcció de qualsevol disseny o forma. És un sistema molt versàtil que amb la combinació de diferents elements constructius pot oferir una gran quantitat de possibilitats.

Els avantatges de construir amb tubs de secció quadrada d’acer galvanitzat són que presenta una major durabilitat que l’acer, no requereix pintat per a la protecció contra la corrosió ja ve tractat de fàbrica. A més, és un material molt més lleuger, que facilita el muntatge i elimina la necessitat de disposar de maquinària auxiliar per elevar els elements estructurals.

Amb el sistema StarModul es poden fer infinitat de construccions, des d´un porxo exterior, fins a un magatzem, passant per un habitatge de planta baixa o planta baixa + planta pis. També és un sistema molt recomanable per a remuntes d’edificis ja que és un sistema lleuger i que es pot adaptar a pràcticament qualsevol distribució.

Les estructures StarModul estan fabricades amb tubs i unions sense soldadura fetes amb acer galvanitzat d’immersió en calent en una solució d’electròlit que conté zinc i utilitza l’electròlisi per crear el recobriment de l’acer. El zinc que recobreix l’acer fa que aquest sigui més resistent a l’oxidació. L´acer galvanitzat queda més protegit de l´aigua i la humitat gràcies al zinc, creant una capa de zinc sobre l´acer que evita que l´oxigen arribi al ferro, ja que aquest material sí que s´oxida amb facilitat.

A més, l’acer galvanitzat pot durar en perfectes condicions durant més de 70 anys, per tant, la seva vida útil és molt alta. La relació qualitat-preu daquest material és millor que amb altres materials i no requereix de manteniment. Un altre dels seus avantatges és que és un material ecològic, ja que es pot reciclar diverses vegades.

Els recobriments exteriors de les estructures StarModul estan realitzats amb panell sandvitx, amb dues cares metàl·liques i nucli aïllant rígid. Aquests proporcionen un excepcional aïllament tèrmic amb el mínim gruix del panell, obtenint parets i sostres tèrmicament eficients, d’alta durabilitat, que garanteixen l’estanquitat amb les juntes encadellades. El panell té una garantia de fins a 25 anys.

Els panells utilitzats per al revestiment exterior de les estructures StarModul són immunes a l’atac de fongs, floridures i altres agents biològics deteriorants. Ni el nucli aïllant del panell ni l’acer galvanitzat absorbeixen aigua, mantenint les prestacions tèrmiques al llarg de la seva vida útil.

No hi ha cap limitació d’acabats exteriors ni interiors amb el nostre sistema.

Exteriorment, tenim la possibilitat de deixar el panell vist, ja que aquests panells tenen multitud d’acabats i colors exteriors o bé podem revestir la façana amb un altre material com podria ser un SATE o una rajola porcel·lànica fixada mecànicament.

Interiorment, se sol acabar amb aplacat de cartró-guix, però també es poden posar altres acabats com a panell sandvitx de fusta.

No hi ha cap limitació d’acabats exteriors ni interiors amb el nostre sistema.

Exteriorment, tenim la possibilitat de deixar el panell vist, ja que aquests panells tenen multitud d’acabats i colors exteriors o bé podem revestir la façana amb un altre material com podria ser un SATE o una rajola porcel·lànica fixada mecànicament.

Interiorment, se sol acabar amb aplacat de cartró-guix, però també es poden posar altres acabats com a panell sandvitx de fusta.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products