Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Projectes amb Estructura Metàl·lica StarModul

El següent historial de casos mostra les diferents construccions de StarModul, combinats amb fusteria i diferents peces de revestiment. La construcció del sistema en sec combinada amb un marc d’acer lleuger de sistema flexible és una solució completa i multiforme per a l’estructura de suport de càrrega i el mur cortina, també per a la llosa, sostre, gelosia i mur interior. La llosa d’extensió i les elevacions són possibles a l’edifici existent. Aquí hi ha alguns exemples i detalls de construcció

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products