Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Sistema per a estructura metàl·lica - Com funciona?

STARMODUL és un sistema patentat i novetat mundial que té com a objectiu formar estructures metàl·liques per a tub o massís estructural, de perfil quadrat o rectangular.

El nostre sistema està basat en unes unions patentades que ens permeten muntar l’estructura metàl·lica sense soldar i sense haver d’ajustar l’estructura al taller.

És un innovador sistema de construcció en sec que consisteix en unes peces metàl·liques que ens permet unir tubs sense soldadures i la construcció d’estructures metàl·liques d’infinitat de formes i mides.

Amb el nostre sistema aconseguim un procés de muntatge econòmic, segur, net i sobretot ràpid. Permet utilitzar acer, alumini o fusta en un muntatge tipus Mecano, que pot ser realitzat per personal no especialitzat, ja que és molt senzill i summament intuïtiu.

Especificacions tècniques de les nostres unions per a estructura metàl·lica

Les unions StarModul són peces fabricades en acer aliat de 3 mm, laminades en fred i zincades per galvanització en calent. Amb un tractament posterior de passivat cromatitzat. El perfil un cop conformat és sotmès a un tractament electrolític de zincat.

Aquest tractament, a banda de protegir-les contra l’oxidació i la corrosió, en millora la resistència mecànica a l’abrasió i als agents químics ambientals. Alhora, li dóna un atractiu acabat metàl·lic brillant. Per a especificacions més concretes o exigents, podem fabricar, sota demanda, aquestes peces en altres tipus d’acer o aliatges, com ara INOXIDABLE.

Característiques de resistència i fabricació

 • Classe d’acer ——————– DD11
 • Resistència a tracció ——– Rm 386N/mm²
 • Límit elàstic ——————– Re 280 N/mm²
 • Allargament en trencament ——- A> 36,8%
 • Designació————————- Bobina AB 1635
Vigas IPN
viga aluminio

Mesures i materials admesos per a la construcció d'estructures metàl·liques

Els materials que admeten les unions STARMODUL són les següents:

 • Perfils metàl·lics (Acer, ferro, alumini)

 • Perfils de fusta (Qualsevol tipus de fusta)

 • Bigues IPN i HEB.

Les mides dels perfils que admet el sistema StarModul

  • Tub quadrat de 10×10 cm (Qualsevol gruix)

  • Tub rectangular de 10×5 cm (Qualsevol gruix)

  • Tub quadrat de 5×5 cm (Qualsevol gruix)

  • Tub quadrat de 2,5×2,5 cm (Qualsevol gruix)

Cargols per a estructures metàl·liques

La principal característica constructiva del nostre sistema (SM) és que totes les unions es realitzen mitjançant cargols passadors de total accessibilitat. Necessitar-se únicament claus de mà, de carraca o fixes.

Per a la fixació de les unions Starmodul, utilitzem cargols zincats hexagonals DIN 933 (ISO 4017) – Classe 8.8 amb mides M10x20.

El material utilitzat per a cargols és Acer / A4 / A2 amb recobriment bicromatat i zincat.

Les femelles hexagonals que subjecten els cargols són de mesures 8.8 o 6.8 (ISO4017) amb una goma de neoprè perquè siguin autoblocants. Les femelles també són DIN 933 (ISO 4017) amb zincat galvanitzat segons DIN 50 901 A2, bicromatat

tornillos
arandela

Unions cargolades per a estructures metàl·liques - Amb aletes vs Sense aletes

El sistema es basa en la formació dels nusos per a la unió de barres estructurals i autoportants, que són part d’estructures metàl·liques que van des de simples a complexes.

Per tal de cobrir la major part dels possibles materials estructurals que puguin fer servir els nostres clients hem desenvolupat dos grups d’unió per cargols; un amb aletes i l’altre sense. A les imatges “A” i “B” es pot veure una mostra d’ambdues possibilitats.

Tot i que ambdues opcions són aplicables a la majoria dels materials
utilitzables en la realització d’estructures, l’opció “B” sol ser la més
utilitzada a la perfileria d’alumini i fusta. L’opció “B” és la que normalment treballem amb tubs d’acer.

Sistema Patentat per a estructures metàl·liques

StarModul està patentant i tenim el Registre Comunitari de Disseny Industrial. Fabricat íntegrament a Espanya té el Marcat CE per a estructures metàl·liques per a la norma anoditzada EN-1090-1:2011 + A1:2012 i la nostra empresa té la ISO 9001.

Les unions estan fabricades d’acord amb les especificacions i els mètodes d’assaig de la norma UNE-EN ISO 1461:2010.

Mitjançant aquestes unions aconseguim definir un sistema caracteritzat per la facilitat de modulació en diversitat d’elements, no referint-se acabats especials i arribant a assolir una rapidesa i neteja extrema en la realització del treball a causa de l’absència de l’ús de soldadures.

La versatilitat oferta pel sistema StarModul el configura com una alternativa eficient al sistema de construcció tradicional o com un complement idoni per a aquest.

marcado ce logo
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products