Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Avís Legal

OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.starmodul.com, del qual és titular CUATELART, SL (d’ara endavant, CUATELART).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’hi indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats productes.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

IDENTIFICACIÓ

CUATELART, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

  • La seva denominació social és: CUATELART, SL
  • El seu nom comercial és: CUATELART
  • El seu CIF és: B25396128
  • El seu domicili social és a: PALAUET, 131. 25001-LLEIDA.
  • Dades Registrals: Registre Mercantil tom 491, foli 41 full numero L-9.125

COMUNICACIONS

  • Telf. ​​973 22 81 64
  • WhatsApp 683 44 26 08
  • info@starmodul.com

PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

CUATELART es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CUATELART podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, CUATELART es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts.

Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només es podrà fer mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, mitjançant un nom d’usuari i una contrasenya, els quals us identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als productes.

Un cop dins de www.starmodul.com , i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.starmodul.com.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products