Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Riquesa dels tipus d’acer estructural

Tot i semblar un material uniforme, l’acer estructural amaga una gran varietat de varietats, cadascuna amb les seves propietats i aplicacions úniques. Aquestes diferències permeten a dissenyadors i enginyers crear estructures més eficients, duradores ia mida.

Acer estructural al carboni
És el tipus d´acer més utilitzat en estructures. La composició es basa principalment en el carboni, que li confereix unes propietats de resistència adequades. L’acer al carboni es pot personalitzar per satisfer requisits específics de resistència i flexibilitat, cosa que el converteix en un material versàtil per a moltes aplicacions estructurals.

Acer estructural de més resistència
Específicament desenvolupat per a aplicacions que requereixen una major resistència a la tracció. S’utilitza habitualment en la construcció de ponts i estructures de maquinària, on és important mantenir l’estructura sota càrregues dinàmiques i condicions de funcionament variables.

Acer d’alta resistència (HSS)
Es caracteritza per un límit elàstic molt elevat, cosa que permet minimitzar el pes de les estructures mantenint una resistència adequada. Es fa servir quan la reducció de pes és important, per exemple en estructures aeroespacials i d’automoció.

Acer resistent als àcids
S’utilitza en entorns químicament agressius on hi ha risc de corrosió. La seva composició d’aliatge conté additius com crom, níquel i molibdè, que augmenten la seva resistència als productes químics. S’utilitza habitualment a la indústria química, alimentària ia la fabricació d’equips sanitaris.

Acer per a calderes
Dissenyat per funcionar a altes temperatures i pressió. S’utilitza principalment a la indústria energètica per a calderes, intercanviadors de calor i altres components de sistemes de calefacció.

Acer per a cargols
Especialment adaptat per a la fabricació de cargols, femelles i altres elements de fixació que han de presentar una elevada resistència a la tracció. És un material clau en la fabricació d’elements de fixació estructurals, ja que en garanteix l’estabilitat i la seguretat.

Per descomptat, els tipus d’acer estructural enumerats anteriorment només són una visió general de les varietats disponibles. Hi ha molts altres tipus d’acer especialitzats, adaptats a aplicacions específiques. Tots aquests materials tenen un paper clau en la construcció i l’enginyeria modernes, permetent estructures cada cop més sofisticades i eficients. Comprendre la varietat d’acers estructurals és clau per assolir un rendiment òptim en el disseny i la construcció d’estructures modernes.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products