Mira les nostres UNIONS CARGOLADES per a estructures metàl·liques

info@starmodul.com

E-mail de contacte

Avantatges de la Construcció Metàl·lica

Com qualsevol altre tipus d’edifici, les estructures d’acer tenen els seus propis problemes i avantatges. Els avantatges de les estructures d’acer són molt nombroses i ens suggereixen que són el sistema constructiu més gran del present

Les estructures d’acer tenen tots els avantatges tant de la producció en sèrie com de la prefabricació.
És possible reforçar les estructures d’acer en qualsevol moment futur, cosa que contribueix a allargar-ne la vida útil.
Ductilitat: propietat de l’acer de patir deformacions plàstiques abans de trencar-se del tot, cosa que millora la resistència de reserva.
Alta resistència a la fatiga.
La velocitat global de construcció quan s’utilitzen estructures d’acer és impressionantment alta, cosa que permet reduir les despeses associades habitualment als treballs de construcció a llarg termini.
Permet la seva construcció amb sistemes cargolats i facilita el muntatge per part del personal.
En general, l’acer té una impressionant relació resistència-pes, cosa que fa que les pròpies estructures siguin relativament lleugeres en relació amb el pes que poden suportar.
Moltes de les propietats de l’acer es poden predir amb relativa exactitud, cosa que facilita molt el càlcul dels nivells potencials de tensió i altres criteris importants.
Utilització de revestiments a l’acer perquè sigui més resistent a l’oxidació.
Per descomptat, no hi hauria un mercat amb tantes opcions diferents si hi hagués una solució perfecta per a tot.
A StarModul estem desenvolupant i patentant sistema de construcció metàl·lica amb un sol fi, simplificar el muntatge a l’obra i aconseguir baixar costos en la construcció del projecte.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products